Privaatsuspoliitika  

Veebipoe tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu Veebipoe Privaatsuspoliitikaga. Veebipoe teenuseid kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Veebipood jätab endale õiguse vajadusel Privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, tehes need muudatused Veebipoes ja teavitades sellest Klienti.  

Veebipood saadab Kliendile uudiskirju ning pakkumisi Kliendi e-posti ainult juhul, kui Klient on selleks avaldanud soovi, sisestades Veebipoes enda e-posti ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest Veebipoele teada e-posti teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-postis toodud juhiseid. 

1. Isikuandmete kogumine ja kasutamine 

Kliendi Isikuandmed on andmed, mida Veebipood kogub Kliendiga sõlmitud Müügilepingu  täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks.  

Kliendi Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:  

• kontaktandmete (sh Kliendi nimi, postiaadress (sh arve aadress ja tarneaadress), telefoninumber, e-posti aadress, maksekaarti number, foto, sotsiaalmeedia tunnus, muu teave (sh vanus, sugu, huvid), eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel Veebipoes.   

Veebipoe kasutamisel Kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu  

• ostu või Tellimuse sooritamisel Veebipoes Kliendi kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete  talletamisel  (Veebipood võib paluda teatud aladel vabatahtlikult esitada Isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad Isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid)  

2. Muude andmete kogumine  

Veebipood kogub ka isikustamata andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla Kliendiga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).  

Veebipood võib koguda ka andmeid üldistatud Kliendi tegevuste kohta Veebipoes. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime Kliendile edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised Veebipoe osad on kõige huvipakkuvamad või vastupidi. Koondandmeid käsitletakse selles Privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.  

3. Kogutud Isikuandmete kasutamine  

Kogutud Kliendi Isikuandmete abil saame teavitada Klienti Veebipoe uudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla Veebipoe uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest kampaaniatest ja  Kaupadest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kogutud Isikuandmeid kasutame ka Kauba Tarneks ning Kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.  

Kliendi parimaks teenindamiseks võib Veebipood avaldada teavet Kliendi kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Veebipoele teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks Veebipoe partner Maksekeskus AS, kellele edastatakse vajalikud andmed maksete teostamiseks, aga ka Kliendi poolt valitud ettevõte tarne teostamiseks.  

4. Kogutud Isikuandmete muutmine

Kliendil endal on tema tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud Isikuandmeid võimalik näha, muuta ja täiendada Veebipoe "Minu konto" alas.  

5. Isikuandmete kasutamise lõpetamine  

Kliendil on igal ajal õigus keelata Veebipoel enda Isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Müügilepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või Kauba Tarneks.  

Kliendil on õigus nõuda enda Isikuandmete ja konto kustutamist Veebipoe keskkonnast.  

6. Isikuandmete kaitse  

Veebipood rakendab kõiki ettevaatusabinõusid, sh administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi meetmed, Kliendi Isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs Kliendi Isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult Veebipoe selleks volitatud isiku(te)l.  

7. Turvalisus  

Kõiki Veebipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Kliendi Isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Kõigi Privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate ettepanekute või küsimustega palub Veebipood võtta ühendust e-postil info@seebikunst.ee 

Küpsised aitavad meil pakkuda teile e-poes paremat kasutajakogemust. Meie e-poodi kasutades nõustute sellega, et kasutame küpsiseid.